View full version: Dökümanlar
1 2 »
 1. E-İmza Form
 2. Tüketim Malzeme Çıkış İşlemi (150 Kodlu Çocuk Kitapları )
 3. Tüketim Malzemesi Düşümü
 4. Posta Zimmet Defteri
 5. Doğrudan Temin Limitleri 2017
 6. 4/B Sözleşmeli Kütüphaneci Maaş Örnekleri
 7. Sözleşmeli Kütüphane Maaş Hesaplaması
 8. 2017 Altı Aylık İstatistikler EXCEL
 9. KOHA Sistemindeki Barkodlarla Kitap Sayımı Yapmak
 10. Sabotaj Planı Taslağı / Örneği Mevcut Mudur?
 11. Personel Yıllık İzin Takip Programı
 12. Excel vb. Programların Hazırlanması Hakkında
 13. Demirbaş Numarasına Göre Liste Düzenleme
 14. Mevcut Kitaplardan Barkodla Listeleme Düzenleme
 15. 2016 Yılı Günlük Mesai Cetveli
 16. 2017 Mali Yılı Cari Ödenek İstek Formu
 17. Yılsonu Tif Numarasını Gösterir Tutanak
 18. Taşınır Mal Kapsamında Tesisler ve Uygulamalar
 19. Parasal Sınırlar ve Oranlar 2016
 20. Güvenlik Kameraları TESİS KAYDI işlemleri Nasıl Yapılır?
 21. Excel'de Materyal Arama
 22. BİMER Kullanıcı Bilgi Formu
 23. 13 Karakterli Koha Barkodunun 12 Rakama İndirmek
 24. İŞKUR - Toplum Yararına Program (TYP) - 1 - BAŞVURU ADIMI
 25. 2016 Yılı Yurtiçi ve Yurtdışı Yazışmalarda Kullanılacak Antet Örneği
 26. Eski Barkodlarla Koha'da Sayım Yapmak
 27. Günlük Kullanıcı Sayısı ve Yararlanma Biçimi Formu
 28. TKYS'de Barkod Ayarı Düzenlenmesi Resimli
 29. PDF Dosyalarını Excel'e Çevirme ve Alfabetik Düzenleme
 30. KOHA Kullanıcı Kimliği Arka Tarafı
 31. Süre Hesaplama Tablosu Excel
 32. Arşiv Hizmetleri Faaliyet Formu
 33. Maaş Avans Kapamak
 34. BarTender Programı ile Barkod Yapmak ve Excel'de 2 Rakamı Birleştirmek
 35. 2016 Mali Yılı Cari Ödenek İstek Formu Excel
 36. TKYS'de Yıl Sonu İşlemleri Nasıl Yapılır?
 37. KOHA 3.20 Kullanım Kılavuzu
 38. Çocuk Kitapları Çıkışı / Düşümü Nasıl Yapılır ?
 39. Teslim Tesellüm Belgesi Oluşturma
 40. Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi Tarafından Tüketime Verme
 41. INTRANET / Kurumsal İletişim Platformu - http://kip.kultur.gov.tr/
 42. TKYS'de Taşınır İstek Birimi Sorunu
 43. Malzeme Alımı İçin Yapılması Gereken İşlemler
 44. 2015 Yılı Yurtiçi ve Yurtdışı Yazışmalarda Kullanılacak Antet Örneği
 45. Koha'dan Kullanıcı Üye Kartı Oluşturma
 46. Excel'de 2 Sütünü Karşılaştırma
 47. Koha'ya Kitap Kaydetmek
 48. 2015 Yılı Günlük Devam İzlenimi T.C. STANDART FORM NO.1.3.101
 49. 2015 Mali Yılı Carı Ödenek İstek Formu Excel
 50. Halk Kütüphaneleri Yıllık İstatistik Formu 2014 EXCEL
SimplePortal 2.3.5 © 2008-2012, SimplePortal