Halkla İlişkiler ve Kütüphanecilik

Konu

(1/1)

[1] RDA (Resource Description and Access / Kaynak Tanımlama ve Erişim) Sunumları

[2] Kütüphanecinin Yetki ve Sorumlulukları / Mevzuat

[3] Kütüphaneci Ünvanı ve Diğer Ünvanlara Göre Sıralaması

[4] Yıl 2015, Kütüphane ve Kütüphaneci Yoksulu "BİLGİ TOPLUMU" Türkiye

[5] Promosyon Ürünler İçin Tavsiye

Navigasyon

[0] Üst Seviye

Tam sürüme git